به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:53:42 AM 1396 / 06 / 30
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت پدر گرامیتان)...

--1396 / 06 / 28  -9:21 تعداد مشاهدات :58

برنامه کارآموزی بهداشت سلامت جامعه به شرح زیر ...

--1396 / 06 / 26  -14:4 تعداد مشاهدات :60

" برنامه ششمین کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

--1396 / 06 / 26  -13:57 تعداد مشاهدات :17

جلسه توجیهی برای شروع کارآموزی در عرصه در تاریخ ...

--1396 / 06 / 26  -12:13 تعداد مشاهدات :53

امتحان پایان ترم کارورزان داخلی جراحی در تاریخ ...

--1396 / 06 / 22  -8:36 تعداد مشاهدات :91

برنامه کارگاه دانشجویان به شرح زیر می باشد ...

--1396 / 06 / 21  -14:2 تعداد مشاهدات :54

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92

--1396 / 06 / 11  -13:46 تعداد مشاهدات :136

برنامه امتحان فینال عملی به شرح زیر ...

--1396 / 05 / 31  -13:50 تعداد مشاهدات :118

امتحان مجدد فینال مامایی طبق مصوبه گروه در تاریخ ...

--1396 / 05 / 30  -8:57 تعداد مشاهدات :116

امتحان فینال عملی مامایی از تاریخ 4 شهریور لغایت ...

--1396 / 05 / 21  -12:17 تعداد مشاهدات :179

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: